Historie klubu

Klub plastikových modelářů Brno vznikl kolem roku 1972 z členské základny sekce Letecké historie a modelářství Kruhu přátel Technického muzea v Brně. U vzniku této sekce i klubu stála osobnost jednoho z našich nejvýznamnějších leteckých historiků, Ing. Jana Krumbacha, jehož památce byl věnován memoriál "O nejlepší model letadla s československým nebo českým výsostným označením" při soutěži Brněnský drak.

Členové KPM Brno v začátcích svoji činnost zaměřili převážně na modely letadel a s nimi související historii, postupem let (mimo jiné i po sloučení s druhým brněnským klubem, který existoval při podniku Zetor Brno na začátku devadesátých let dvacátého století) přibyli zájemci o pozemní bojovou techniku a modeláři zajímající se o stavbu figurek a aut.

Brněnský klub navštěvovala a členy byla řada známých osobností, například Láďa Fic, Mirek Juříček, Bohuš Dostál, Radek Bohdálek, Petr Knotek, František Novotný, Jiří Bodeček, Zdeněk Polach, Pavel Plundrák, Antonín Kozdera, Zdeněk Bedřich, Radan Březa, Jan Sobotka a mnoho dalších, z nichž někteří se v průběhu let také stali Mistry ČR v plastikovém modelářství a získali úspěchy i v zahraničí. V průběhu devadesátých let řada z nich založila firmy vyrábějící různorodý sortiment modelářského zboží.

Brněnské soutěže

Krátce po zahájení činnosti klub začal pořádat soutěž plastikových modelů nazvanou Brněnský drak, v roce 1978 doplněnou o proslavenou putovní cenu útěchy Brněnský dekl. Dekl patřil k zvláštnostem všech soutěží plastikových modelářů u nás. Vznikl jako cena útěchy a k povzbuzení modelářů do další činnosti. Nejmenovaný brněnský modelář toto putovní ocenění pro klub získal nedůstojným způsobem a to odcizením z toalety vozu československých drah! Získat toto ocenění mohl pouze modelář, který se zúčastnil s modelem v kategorii Ic letadla 1/72 a získal nejnižší počet bodů, ale musel získat třetí výkonnostní třídu (po zrušení výkonnostních tříd pouze s nejnižším počtem bodů).

V začátcích byl Dekl udělován zcela vážně jako porýpnutí ke zlepšení, ale postupem let se mnoho vynikajících modelářů zcela úmyslně snažilo tuto cenu získat, a tak se z ne moc oblíbené ceny útěchy stala cena takřka kultovní.

Na tradici Deklu navazuje od roku 2004 unikátní modelářskou soutěží i disciplínou O nejlepšího modeláře ČR aneb DRSŇÁK ROKU v hodu postaveným modelem do dálky.

 

MODELLBRNO

Po sloučení obou brněnských klubů na začátku let devadesátých let dvacátého století se při jarní bodovací soutěži poprvé konalo MODELLBRNO. Na této akci se modely nehodnotily v té době běžných způsobem podle bodovacích pravidel, ale systémem líbí-nelíbí.

V současnosti patří MODELLBRNO k nejprestižnějším akcím svého druhu v celé Evropě. Více informací o této akci naleznete na webu www.modellbrno.cz.

Comments