KPM Brno

Klub plastikových modelářů Brno sdružuje celou řadu stavitelů plastikových modelů z Brna i jeho okolí.

Členové se pravidelně scházejí jednou za dva týdny v budově Technického muzea na Purkyňově ulici.

Každý rok v červnu členové klubu ve spolupráci s kamarády z KPM Bratislava a HKPM Prostějov organizují největší jednodenní evropské setkání plastikových modelářů MODELLBRNO